Föreningen

Hej, och välkommen till Intresseföreningen för schizofreni
och liknande psykoser i Centrala Stockholm, IFS/CS!

 

 

God Jul & Gott Nytt År 2019

Öppet på Steg för Steg i mellandagarna, 27 & 28 december, mellan kl. 10-14!

Öppet för gamla som nya deltagare! Kom in på en fika eller anmäl dig till vårens kurser och cirklar eller bara för att umgås!

 

Hur nyttjar psykiskt funktionshindrade sitt Stockholm? Finns det hinder som bör övervinnas? Läs Tillgänglighetsdokumentet nedan och begrunda problem och möjligheter…Hur tillgängligt är Stockholm för psykiskt funktionshindrade? TILLGÄNGLIGHETSDOKUMENTET Läs här…

 Nu finns vi på Facebook! Klicka här!

 


IFS Centrala Stockholm är en lokalförening ansluten till Schizofreniförbundet som är ett rikstäckande handikappförbundbestående av ett 60-tal lokala föreningar.

Läs mer

IFS/CS ingår i Schizofreniförbundets Stockholmsdistrikt, som omfattar Stockholms län. Syftet är att tillvarata intressen för personer med psykisk funktionsnedsättning och deras anhöriga. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden. Värdegrund på IFS Centrala Stockholm:
“Medlemmar, anställda och deltagare ska ha inflytande i föreningens arbete och utveckling genom att påverka det vi gör och arbetar med. All verksamhet ska genomsyras av gemenskap, meningsfullhet och möjlighet till utveckling och präglas av tolerans, öppenhet, hoppfullhet, respekt och allas lika värde”. (Tillkom i juni 2013)

Minimera

Ulla i dörr1

Ordförande Ulla Elfving Ekström, hälsar er välkomna till IFS/CS och Steg för Steg.

Petscan

VAD ÄR EN PSYKOSSJUKDOM? Psykos är ett tillstånd då verklighetsuppfattningen förändras.

Läs mer

En psykos kan ge hallucinationer och vanföreställningar. Psykos innebär i olika grad psykisk och kognitiv funktionsnedsättning som påverkar social samvaro, arbetsförmåga m.m. Schizofreni är ett mer långvarigt tillstånd och orsakar ett stort lidande. Schizofreni tillhör psykossjukdomarna. Över hälften av dem som drabbas av psykos får ett långvarigt sjukdomsförlopp, t.ex. schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd. (-ur Regionalt vårdprogram, Schizofreni och andra psykossjukdomar, SLL, 2008)

Minimera

1 procent
VILKA  INSJUKNAR? – Cirka 1 % av Sveriges befolkning insjuknar i schizofreni, d v s omkring 100 000 personer. Cirka 33 000 behöver ett omfattande stöd av samhället. Tyvärr finns det stora brister i samhällets insatser.
Familjen drabbas
HELA FAMILJEN DRABBAS. När en familjemedlem insjuknar i en psykossjukdom drabbas hela familjen

Läs mer

– föräldrar, makar, syskon och barn. Anhöriga kommer plötsligt in i en ny livssituation, som ofta innebär en stor kris. När man varit med om dramatiska händelser är det nödvändigt att få tala med andra som har erfarenheter av liknande slag – därför behövs IFS.

Minimera

Fordomar
FÖRDOMAR – Ingen kan rå för att någon drabbas av en psykisk sjukdom, varken den som insjuknat eller dennes anhöriga.

Läs mer

Ord som schizofreni och manodepressivitet är fortfarande oerhört negativt laddade och omspunna av myter. Myter, fördomar och diskriminering är ovärdigt ett civiliserat samhälle och gör rehabiliteringen svårare. Också de anhörigas ansträngningar att hjälpa och stödja påverkas.

Minimera

Eftersatt
SAMHÄLLETS MEST EFTERSATTA – Den grupp människor som IFS arbetar för, personer med psykisk funktionsnedsättning och då främst schizofreni och liknande psykoser, är samhällets mest eftersatta.

Läs mer

Det visar statliga utredningar (SOU 1992:73, SOU 2006:100). Denna grupp har svårast att få ett bra liv med arbete, bostad och social gemenskap. I likhet med andra personer med funktionsnedsättning skall också personer med psykisk funktionsnedsättning ha rätt till ett fullvärdigt liv i samhället.

DEN RÄTTEN ARBETAR IFS FÖR!

Minimera

IFS Centrala Stockholm