Presentation av boken Vakengångare

Söndagen 19 november 2023 hade IFS/CS, med Steg för Steg, besök av Helena Westerberg, själverfaren med schizofrenidiagnos, och samtidigt hjärnforskare.

Helena är aktuell med sin bok ”Vakengångare”, som ger läsaren en inblick såväl i hur psykosupplevelser kan se ut ”inifrån”, som kunskap om hjärnan och de komplexa processer där som kan finnas bakom upplevelserna och symtomen.

Närmare 20 personer från IFS/CS inklusive Steg för Steg deltog vid Helenas besök. De flesta hade läst boken före sammankomsten. Det blev många frågor till Helena, och mycket intressanta diskussioner. Vi hade en mycket positiv och givande eftermiddag.

Helena ser fram emot att besöka Steg för Steg igen för att tala om boken med själverfarna, vid senare tillfälle!