Intressepolitik

Föreningen IFS/CS driver de frågor som är i föreningens intresse och syfte. Föreningen tar aktiv del av vad som händer inom psykiatrin och socialpsykiatrin i vårt geografiska område som omfattar Kungsholmen, Norra Innerstaden (Norrmalm och Östermalm) och Södermalm. Vi arbetar för att påverka så att regionens och kommunens insatser för vår målgrupp utvecklas och bättre motsvarar de individuella behoven hos brukarna och deras närstående. 

Intressepolitiska fokusområden

Fokusområden för det intressepolitiska arbetet inom styrelsen är att bidra till Sveriges Kommuner och Regioners (SKR:s) arbete med riktlinjer för vårdförloppen, den nationella anhörigstrategin och Psykiatri 2025, ett utvecklingsarbete inom regionen.

 Föreningen riktar under 2024 in sig på tre huvudområden:
  • Läkemedel
  • Somatisk vård
  • Case management/samverkan

 

Information om brukarråd

Om du själv vill engagera dig inom sjukvården har alla kliniker inom närsjukvårdsområde Psykiatri i Region Stockholm ett brukarråd där företrädare för patientföreningarna och för verksamheterna möts för att diskutera aktuella frågor. Varje brukarråd utser också en till två representanter som deltar i ett brukarråd för hela närsjukvårdsområdet, där övergripande frågor diskuteras.