Samverkan med lokala myndigheter

 

Stadsdelar – Funktionshinderråd

Föreningens huvudsakliga kontaktytor inom Stockholm stad är:

 • Stadens socialförvaltning, som ansvarar för bl a övergripande frågor inom stadens socialpsykiatri, riktlinjer och utbildning av personal samt uppföljning.
 • Stadsdelarnas socialpsykiatriska enheter på Kungsholmen, Norra Innerstaden (Norrmalm och Östermalm) och Södermalm.
 • Råden för funktionshinderfrågor. Stockholms stads formella samverkan med funktionsrättsorganisationer sker i råden för funktionshinderfrågor (FH-råd). Råden ska verka som rådgivande organ i frågor som har funktionsrättsaspekter och ta initiativ till förbättringar.
 • IFS/CS samverkar med FH-rätt i Stockholms stad.

  Regionen

  • Brukarråd Norra Stockholms psykiatri: Ulla Elfving Ekström
  • Brukarråd Psykiatri Södra Stockholm: Lars-Erik Palm
  • Mottagning för psykossjukdomar S:t Eriksplan: Ulla Elfving Ekström

  Projekt- och styrgrupper

  • Styrgrupp för PO (Personligt ombud): Lars-Erik Palm
  • Styrgrupp för IPS (Individual placement and support): Lars-Erik Palm

  För ytterligare information:

  Läs mer om IPS

  Läs mer om PO