Föreningens historia

En gång i tiden när delar av Beckomberga stängdes och slutenvården flyttade till Norrtulls och Sabbatsbergs sjukhus höll landstinget utbildning för en grupp anhöriga från Norrmalm. Deltagarna i utbildningen bestämde sig för att bilda en förening och La Nordendahl blev vald till ordförande. La kunde föreningsliv genom sitt arbete och organiserade det hela. Även styrelseledamöter valdes och sekreterare och kassör utsågs. En fungerande förening föddes. Senare startades en grupp på Kungsholmen som ganska snart slogs ihop med Norrmalmsgruppen. Ove Olsson som var ordförande för Riks-IFS var inspirationskälla och bidrog med sina kunskaper

Föreningen IFS/CS ordföranden.

Den första ordföranden var La Nordendahl som i sitt arbete hade tillgång till lämplig lokal som hon lånade till möten. Hon visste hur man skriver stadgar och protokoll. Det blev en förening som vilade på en stadig strukturell grund. Under hennes ledning arrangerades intressanta förenings- och informationskvällar. Anhöriga längtade efter förståelse och att förstå. Efterfrågan var stor. La Nordendahl lämnade över ordförandeskapet till Gun-Britt Granberg som vidareutvecklade verksamheten. Om vi var flera så kunde vi göra mer; vi syns, vi hörs, vi finns. En egen föreningslokal hyrdes på St. Eriksgatan 17. Vi inbjöd kommun och landsting till en studiedag för att inspirera dem till alternativ i arbetet. Vården inbjöd alla patient- och anörigföreningar att delta i en utvärdering om vad patienterna tyckte. Det skulle bygga på intervjuer med patienter. Vi var väldigt aktiva i det arbetet, genomförde många intervjuer och kunde på så sätt få en uppfattning om hur patienterna uppfattade vården. Efter två år på posten som ordförande lämnade Gun-Britt över till Ulla Elfving Ekström. Hon blev vår tredje ordförande. och fyllde föreningen med olika aktiviteter.

Verksamheten Steg för Steg föddes…

Ulla la ner ett mycket aktivt arbete och utvecklingen satte igång.

På Östermalm fanns en IFS-grupp som efter några år gick de ihop med IFS/CS. Senare gjorde IFS-gruppen på Södermalm likadant. Föreningen växte och utvecklades på många sätt. Idag omfattar alltså IFS/CS hela innerstan och ordförande är Ulla Elfving Ekström.

 

IFS Centrala Stockholm

Telefon 076-943 16 54
E-post info@ifscs.se
Adress

St Eriksgatan 33, 113 39 Stockholm