Föreningen

Välkommen till Intresseföreningen för schizofreni
och liknande psykoser i Centrala Stockholm, IFS/CS!

  
IFS Centrala Stockholm,
S:t Eriksgatan 33, 11239 Stockholm
tel: 08-654 43 69 och e-post: info@ifscs.se

__________________________________________________

IFS STOCKHOLMSDISTRIKTETS CIRKLAR våren 2023
(Steg för Stegs lokaler på S:t Eriksgatan 33)

Skrivarverkstad. Läs mer här!

Syskonkafé. Läs mer här!

Vuxna barn. Läs mer här!

Prospect syskon. Läs mer här!

OBS! Inom kort kommer IFS/CS och Steg för Steg att lansera en ny hemsida!

_____________________________________________________________________

”En utställning av korta berättelser med utgångspunkt i konstnären Ernst Josephsons schizofrena verklighet”

I konstutställningen ”Sjukdomsteckningar” på Press Stop Gallery i Götgatsbacken tar konstnären Per Josephson vidare släktingen Ernst Josephsons sjukdomsalster. Vindpiskade nätter från ön Bréhat utanför Bretagne, Rembrandt och Swedenborg i kamp över schackbrädet och Strindberg som åker på en konstnärssmocka till sopranen Jenny Linds tjusande stämma… Läs mer här!

__________________________________________

Valet 2022 glömmer 900 000 människor
med någon form av funktionsnedsättning.

Funktionsnedsatta behöver bättre stöd i arbetslivet!!!

Här hittar ni artikeln!

 __________________________

Stöd vår verksamhet!

Med Swish: 123 337 8015 Märk med “Gåva till IFS/CS”

Med Plusgiro 409 76 38 – 3 Märk med “Gåva till IFS/CS”

Om du vill bli medlem/betala medlemsavgift, se under Föreningen/Medlemskap

_________________________

Nytt!
Stöd till patienter på psykosmottagningar
att komma i arbete eller studier Läs mer här!

_______________________________________

Svårigheter i fokus i ny upplaga av Steget Ut

”Boken om Steg för Steg beskriver en lång och fascinerande resa: från att en person ser ett stort behov och får en idé, till en framgångsrik verksamhet som ständigt utvecklas.” Så skriver Schizofreniförbundets förste vice ordförande Lennart Lundin i förordet till första upplagan av boken Steget Ut – Arbete och ESL-inspirerad pedagogik vid schizofreni och liknande psykoser (2019). Där berättas om människor, arbete och den speciella pedagogik som utarbetats utifrån en daglig praktik för en målgrupp som normalt har svårt att hävda sig på arbetsmarknaden.
Läs mer under fliken Föreningen IFS/CS /Stöd vår verksamhet

Boken STEGET UT kostar 150:-/st och den beställer du här!

Studiehandledning till boken STEGET UT: Ladda ner här! 

För information om boken och verksamheten kontakta:

Karina Axe, Verksamhetschef 08-653 10 04 karina.axe[at]stegforsteg.nu

Ulla Elfving Ekström, ordföranden för IFS/CS 08-654 43 69 info[at]ifscs.se

Hans Nordén, författare 0706-97 76 07 hans[at]ordservice.se

___________________________

Vill ni svara på en anonym enkät från organisationen Begripsam?

Begripsam är en organisation som jobbar för att göra samhället mer lättillgängligt.

Enkäten handlar om din internetanvändning. SMFOI 2021 (alchemer.com)

__________________________

Att tyda tecken

…en autentisk skildring av en brukare, med text hämtad från dagböcker, läkarjournaler m m.

Läs den här!
__________________________

Min återhämtningsplan.

Ett studiematerial som kan förbättra din livssituation.
Att veta var man befinner sig i livet ger styrkor och förbättringsområden.

Gå in på ‘Steg för Steg’ i menyn och till
undermenyn ‘Brukare’ där finner du studiematerialet.
_____________________________

Nedskärningar inom socialpsykiatrin?!

IFS Centrala Stockholm protesterar, tillsammans med andra organisationer
mot nedskärningar inom socialpsykiatrin i Stockholms län.

Läs mer här!
____________________________

Podcast!

Steg för Steg presenteras av Lågaffektiva podden och
medverkar gör 
verksamhetschef Karina Axe! Lyssna här…!

__________________________________

TILLGÄNGLIGHET?
Hur nyttjar psykiskt funktionshindrade sitt Stockholm? Finns det hinder som bör övervinnas? Läs Tillgänglighets-dokumentet nedan och begrunda problem och möjligheter…Hur tillgängligt är Stockholm för psykiskt funktionshindrade? Läs här…


Vi är på Facebook!

Klicka här!

________________________________________


IFS Centrala Stockholm är en lokalförening ansluten till Schizofreniförbundet som är ett rikstäckande handikappförbundbestående av ett 60-tal lokala föreningar.

Läs mer

IFS/CS ingår i Schizofreniförbundets Stockholmsdistrikt, som omfattar Stockholms län. Syftet är att tillvarata intressen för personer med psykisk funktionsnedsättning och deras anhöriga. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden. Värdegrund på IFS Centrala Stockholm:
“Medlemmar, anställda och deltagare ska ha inflytande i föreningens arbete och utveckling genom att påverka det vi gör och arbetar med. All verksamhet ska genomsyras av gemenskap, meningsfullhet och möjlighet till utveckling och präglas av tolerans, öppenhet, hoppfullhet, respekt och allas lika värde”. (Tillkom i juni 2013)

Minimera

Ulla i dörr1

Ordförande Ulla Elfving Ekström, hälsar er välkomna

till IFS/CS med Steg för Steg.

Petscan

VAD ÄR EN PSYKOSSJUKDOM? Psykos är ett tillstånd då verklighetsuppfattningen förändras.

Läs mer

En psykos kan ge hallucinationer och vanföreställningar. Psykos innebär i olika grad psykisk och kognitiv funktionsnedsättning som påverkar social samvaro, arbetsförmåga m.m. Schizofreni är ett mer långvarigt tillstånd och orsakar ett stort lidande. Schizofreni tillhör psykossjukdomarna. Över hälften av dem som drabbas av psykos får ett långvarigt sjukdomsförlopp, t.ex. schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd. (-ur Regionalt vårdprogram, Schizofreni och andra psykossjukdomar, SLL, 2008)

Minimera

1 procent
VILKA  INSJUKNAR? – Cirka 1 % av befolkningen beräknas någon gång i livet drabbas av schizofreni.
Mellan ca 30 000 – 35 000 personer i Sverige beräknas ha sjukdomen samtidigt och behöver ett omfattande stöd av samhället.
Tyvärr finns det stora brister i samhällets insatser.
Familjen drabbas
HELA FAMILJEN DRABBAS. När en familjemedlem insjuknar i en psykossjukdom drabbas hela familjen

Läs mer

– föräldrar, makar, syskon och barn. Anhöriga kommer plötsligt in i en ny livssituation, som ofta innebär en stor kris. När man varit med om dramatiska händelser är det nödvändigt att få tala med andra som har erfarenheter av liknande slag – därför behövs IFS.

Minimera

Fordomar
FÖRDOMAR – Ingen kan rå för att någon drabbas av en psykisk sjukdom, varken den som insjuknat eller dennes anhöriga.

Läs mer

Ord som schizofreni och manodepressivitet är fortfarande oerhört negativt laddade och omspunna av myter. Myter, fördomar och diskriminering är ovärdigt ett civiliserat samhälle och gör rehabiliteringen svårare. Också de anhörigas ansträngningar att hjälpa och stödja påverkas.

Minimera

Eftersatt
SAMHÄLLETS MEST EFTERSATTA – Den grupp människor som IFS arbetar för, personer med psykisk funktionsnedsättning och då främst schizofreni och liknande psykoser, är samhällets mest eftersatta.

Läs mer

Det visar statliga utredningar (SOU 1992:73, SOU 2006:100). Denna grupp har svårast att få ett bra liv med arbete, bostad och social gemenskap. I likhet med andra personer med funktionsnedsättning skall också personer med psykisk funktionsnedsättning ha rätt till ett fullvärdigt liv i samhället.DEN RÄTTEN ARBETAR IFS FÖR!

Minimera

IFS Centrala Stockholm