Föreningen

Hej, och välkommen till Intresseföreningen för schizofreni och liknande psykoser i Centrala Stockholm, IFS/CS!

  
IFS/CS, S:t Eriksgatan 33, 11239 Stockholm, Tel: 08-654 43 69, E-post: info@ifscs.se

Information om verksamheten på IFS/CS och Steg för Steg.

 ____________________________

Nytt!

Stöd till patienter på psykosmottagningar
att komma i arbete eller studier Läs mer här!

_____________________________________________

Svårigheter i fokus i ny upplaga av Steget Ut

”Boken om Steg för Steg beskriver en lång och fascinerande resa: från att en person ser ett stort behov och får en idé, till en framgångsrik verksamhet som ständigt utvecklas.”

Så skriver Schizofreniförbundets förste vice ordförande Lennart Lundin i förordet till första upplagan av boken Steget Ut – Arbete och ESL-inspirerad pedagogik vid schizofreni och liknande psykoser (2019). Där berättas om människor, arbete och den speciella pedagogik som utarbetats utifrån en daglig praktik för en målgrupp som normalt har svårt att hävda sig på arbetsmarknaden.

IFS (Intresseföreningen för Schizofreni/Centrala Stockholm) startade verksamheten i slutet av 1990-talet som ett motdrag till psykiatrireformens svikna löften, säger ordföranden och före detta verksamhetschefen Ulla Elfving Ekström:

”Vi hade nog lite väl stora förväntningar på psykiatrireformen, för när de statliga pengarna sinade återgick mycket till det gamla. I slutet av 90-talet pratade vi mycket i föreningen om hur illa ställt det fortfarande var för personer mer psykosproblematik. Oftast var de hänvisade till en tillvaro av passivitet och utanförskap”.

Därefter har det ena gett det andra. Idag har det sociala företaget Steg för Steg inneburit en vändpunkt i livet för många. Bland de affärsdrivande enheterna märks en ”regelrätt” affärsbyrå. Ett bevis om något på att personer med allvarlig psykosproblematik med rätt stöd kan sköta avancerade arbetsuppgifter, menar stödpersonen Anders Magnusson:

”Vetskapen om att det finns en kund därute, som förväntar sig ett väl utfört jobb är viktigt för medarbetarna. De går till ett ’riktigt’ arbete. Med allt vad det innebär av både ansvar och stolthet.”

I den nya upplaga av Steget Ut som vi nu har nöjet att presentera läggs extra vikt vid hur de funktionssvårigheter som ibland reser murar mot arbetslivet med rätt inställning och kunskap hos arbetsgivaren kan övervinnas. Här har tekniker för problemlösning en central roll.

Förhoppningen är att boken ska inspirera till liknande verksamheter inom både offentlig och privat sektor. Med den ambitionen har vi även tagit fram en studiehandledning.

Boken ”STEGET UT” beskriver arbete och ESL-pedagogik vid schizofreni och liknande psykoser på IFS Centrala Stockholm Steg för Steg.

Boken STEGET UT beställer du här!

Studiehandledning till boken STEGET UT kan du hämta direkt på denna länk: Ladda ner här! 

_______________________________________________________________________________________

För ytterligare information om boken och verksamheten:

Verksamhetschefen Karina Axe 08-653 10 04 karina.axe[at]stegforsteg.nu

Ordföranden för IFS/CS Ulla Elfving Ekström 08-654 43 69 info[at]ifscs.se

Författaren Hans Nordén 0706-97 76 07 hans[at]ordservice.se

Studiehandledningen kan laddas ner ovan på denna sida!

_________________________________________________________________________________________

Vill ni svara på en anonym enkät från organisationen Begripsam? Begripsam är en organisation som jobbar för att göra samhället mer lättillgängligt. Enkäten handlar om din internetanvändning.

Klicka på länken nedan för att komma till enkäten.

SMFOI 2021 (alchemer.com)

___________________________________________________________________________________________

Att tyda tecken…en autentisk skildring av en brukare, med text hämtad från dagböcker, läkarjournaler m m. Läs den här!

_____________________________________________________________

Nedskärningar inom socialpsykiatrin?!

IFS Centrala Stockholm protesterar, tillsammans med andra organisationer mot nedskärningar inom socialpsykiatrin i Stockholms län. Läs mer här!

______________________________________________________________

Stöd vår verksamhet!

Med Swish: 123 337 8015 Märk med “Gåva till IFS/CS”

Med Plusgiro 409 76 38 – 3 Märk med “Gåva till IFS/CS”

Om du vill bli medlem/betala medlemsavgift, se under Föreningen/Medlemskap

______________________________________________________________

Civilsamhälle och Coronakrisen! Läs mer här!

Coronaviruset!

Steg för Steg informerar

Med anledningen av spridningen av Corona viruset vill vi informera om vilka åtgärder vi satt in på Steg för Steg för att minimera risken att viruset skall nå oss.

Känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber vill vi att ni undviker att komma till Steg för Steg.

Sköta hygien genom att tvätta händerna ofta med tvål och vatten samt använda desinfektionsmedel som vi har på alla toaletter och i köket.

Vi på steg för steg städar två gånger per vecka. Vi desinficerar  alla ytor ledstänger och handtag dagligen.

Vi har inte haft något fall med smittad person i vår verksamhet som vi vet om. Våra öppettider är som vanligt och vid förändring så kommer vi ut med information.

Om ni undrar över något eller känner er oroliga tveka inte att ta kontakt med oss på Steg för Steg

Vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer och håller oss uppdaterade dagligen med det senaste i Coronavirusets utveckling och spridning.

Vänliga hälsningar Verksamhetschef Karina Axe med medarbetare

____________________________________________________________________________

Podcast! Steg för Steg presenteras av Lågaffektiva podden och verksamhetschef Karina Axe, Steg för Steg!
Lyssna här…!

____________________________________________________________________________

TILLGÄNGLIGHET?
Hur nyttjar psykiskt funktionshindrade sitt Stockholm? Finns det hinder som bör övervinnas? Läs Tillgänglighets-dokumentet nedan och begrunda problem och möjligheter…Hur tillgängligt är Stockholm för psykiskt funktionshindrade? Läs här…


Nu finns vi på Facebook! Klicka här!


IFS Centrala Stockholm är en lokalförening ansluten till Schizofreniförbundet som är ett rikstäckande handikappförbundbestående av ett 60-tal lokala föreningar.

Läs mer

IFS/CS ingår i Schizofreniförbundets Stockholmsdistrikt, som omfattar Stockholms län. Syftet är att tillvarata intressen för personer med psykisk funktionsnedsättning och deras anhöriga. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden. Värdegrund på IFS Centrala Stockholm:
“Medlemmar, anställda och deltagare ska ha inflytande i föreningens arbete och utveckling genom att påverka det vi gör och arbetar med. All verksamhet ska genomsyras av gemenskap, meningsfullhet och möjlighet till utveckling och präglas av tolerans, öppenhet, hoppfullhet, respekt och allas lika värde”. (Tillkom i juni 2013)

Minimera

Ulla i dörr1

Ordförande Ulla Elfving Ekström, hälsar er välkomna till IFS/CS och Steg för Steg.

Petscan

VAD ÄR EN PSYKOSSJUKDOM? Psykos är ett tillstånd då verklighetsuppfattningen förändras.

Läs mer

En psykos kan ge hallucinationer och vanföreställningar. Psykos innebär i olika grad psykisk och kognitiv funktionsnedsättning som påverkar social samvaro, arbetsförmåga m.m. Schizofreni är ett mer långvarigt tillstånd och orsakar ett stort lidande. Schizofreni tillhör psykossjukdomarna. Över hälften av dem som drabbas av psykos får ett långvarigt sjukdomsförlopp, t.ex. schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd. (-ur Regionalt vårdprogram, Schizofreni och andra psykossjukdomar, SLL, 2008)

Minimera

1 procent
VILKA  INSJUKNAR? – Cirka 1 % av befolkningen beräknas någon gång i livet drabbas av schizofreni.
Mellan ca 30 000 – 35 000 personer i Sverige beräknas ha sjukdomen samtidigt och behöver ett omfattande stöd av samhället.
Tyvärr finns det stora brister i samhällets insatser.
Familjen drabbas
HELA FAMILJEN DRABBAS. När en familjemedlem insjuknar i en psykossjukdom drabbas hela familjen

Läs mer

– föräldrar, makar, syskon och barn. Anhöriga kommer plötsligt in i en ny livssituation, som ofta innebär en stor kris. När man varit med om dramatiska händelser är det nödvändigt att få tala med andra som har erfarenheter av liknande slag – därför behövs IFS.

Minimera

Fordomar
FÖRDOMAR – Ingen kan rå för att någon drabbas av en psykisk sjukdom, varken den som insjuknat eller dennes anhöriga.

Läs mer

Ord som schizofreni och manodepressivitet är fortfarande oerhört negativt laddade och omspunna av myter. Myter, fördomar och diskriminering är ovärdigt ett civiliserat samhälle och gör rehabiliteringen svårare. Också de anhörigas ansträngningar att hjälpa och stödja påverkas.

Minimera

Eftersatt
SAMHÄLLETS MEST EFTERSATTA – Den grupp människor som IFS arbetar för, personer med psykisk funktionsnedsättning och då främst schizofreni och liknande psykoser, är samhällets mest eftersatta.

Läs mer

Det visar statliga utredningar (SOU 1992:73, SOU 2006:100). Denna grupp har svårast att få ett bra liv med arbete, bostad och social gemenskap. I likhet med andra personer med funktionsnedsättning skall också personer med psykisk funktionsnedsättning ha rätt till ett fullvärdigt liv i samhället.DEN RÄTTEN ARBETAR IFS FÖR!

Minimera

IFS Centrala Stockholm