Intresseföreningen för schizofreni och liknande psykoser i Centrala Stockholm, IFS/CS

IFS är Intresseförbundet för schizofreni och liknande psykoser, Schizofreniförbundet, ett riksförbund med lokalföreningar över hela landet. IFS/CS är IFS lokalförening i centrala Stockholm.

Schizofreniförbundets webbsida: http://www.schizofreniforbundet.se/

Våra aktiviteter

Kafékväll för partner

Kafékväll för partner

VÄLKOMMEN TILL KAFÉKVÄLL FÖR PARTNER Onsdag 18 oktober 2023 kl.18.00-19.30 Är du make/maka/sambo/partner till en person medschizofreni och liknande psykoser? IFS Stockholmsdistriktet bjuder in till kafékväll för make/maka/sambo/partner till enperson med schizofreni...

Välkommen till IFS kafékvällar

Välkommen till IFS kafékvällar

  Kafékvällar på S:t Eriksgatan 33:   Tredje onsdagen i månaden kl. 18.00 – 19.30 hösten 2023: Onsdag 16 augustiOnsdag 20 septemberOnsdag 18 oktoberOnsdag 15 november   IFS bjuder in till kafékväll för gamla och nya medlemmar för en kväll där vi möts...

Psykologledda samtalsgrupper

Psykologledda samtalsgrupper

Psykologledd samtalsgrupp för anhöriga föräldrar till personer med psykosproblematik   Alla vill vi vara en bra anhörig/förälder. Hur är man en bra förälder till en son/dotter som insjuknat i psykos? Anhöriggrupper är enligt många undersökningar en viktig del av...

Aktuellt från vår verksamhet

Stöd för att komma i arbete eller studier

Stöd för att komma i arbete eller studier

Projekt för stöd till patienter på psykosmottagningar att komma i arbete eller studier   Projektet Integrering av IPS i psykosvården bedrivs sedan 2019 i Stockholm och har som målsättning att: "Personer inom målgruppen ska få tillgång till individuellt...

Vad IFS/CS gör

IFS/CS stödjer, tillvaratar rättigheter, ökar förståelsen och främjar samarbete i samhället för personer med egen erfarenhet av psykos och deras anhöriga.

Kafékväll för partner

VÄLKOMMEN TILL KAFÉKVÄLL FÖR PARTNER Onsdag 18 oktober 2023 kl.18.00-19.30 Är du make/maka/sambo/partner till en person medschizofreni och liknande psykoser? IFS Stockholmsdistriktet bjuder in till kafékväll för make/maka/sambo/partner till enperson med schizofreni...

Vårt påverkansarbete

Vi arbetar för att påverka så att regionens och kommunens insatser för vår målgrupp utvecklas och bättre motsvarar de individuella behoven hos brukarna och deras närstående.