Intresseföreningen för schizofreni och liknande psykoser/ centrala Stockholm, IFS/CS, växer och blir IFS Stockholms län

Vid årsmötet 27 februari och vid extra årsmötet 16 maj antogs nya stadgar. I de nya stadgarna utvidgas föreningens verksamhetsområde till att gälla hela Stockholms län och namnet ändras till just ”IFS Stockholms län”.

Anledningen till detta är att IFS Stockholmsdistriktet beslutat att lägga ner den föreningen och föra över verksamheten med grupper, föreläsningar, studiecirklar, öppna hus, temakvällar, kafékvällar för medlemmar till den nygamla lokalföreningen IFS Stockholms län. Distriktets verksamhet kommer alltså att fortsätta som vanligt men i annan regi.

IFS/CS som nu alltså heter IFS Stockholms län ska bedriva verksamhet för alla IFS-medlemmar i länet. Detta är en förändring för lokalföreningen som i övrigt fortsätter driva Steg för Steg och har samma styrelse som tidigare.