VAD ÄR IFS?

Schizofreniförbundet för schizofreni och liknande psykoser, är en rikstäckande funktionsrättsorganisation bestående av cirka 40 lokala föreningar, med uppgift att öka förståelsen och tillvarata rättigheter för personer med psykisk funktionsnedsättning. Intresseföreningen för schizofreni/centrala Stockholm (IFS/CS) är en lokalförening. I Centrala Stockholm ingår stadsdelarna Kungsholmen, Norra Innerstaden (Norrmalm och Östermalm) och Södermalm.

Här finner du organisationsskisser på lokalnivå, respektive riksnivå.

Schizofreniförbundets webbsida: http://www.schizofreniforbundet.se/

VAD VILL IFS?

IFS/CS vill med sin verksamhet:

  • Bidra till förbättrade förhållanden och livsmöjligheter för personer med schizofreni och liknande psykoser, och stöd till deras återhämtning, bland annat genom att verka för bättre vård och stöd.
  • Stödja personer med psykosproblematik och deras anhöriga.
  • Tillvarata gruppens rättigheter i samhället.
  • Öka förståelsen för människor som insjuknar i psykossjukdom.
  • Främja samarbetet mellan anhöriga, vårdansvariga, politiker och myndigheter, på områden som berör personer med psykosproblematik.

 

VAD GÖR IFS?

IFS/CS ordnar tillsammans med Stockholmsdistriktet studiecirklar, konferenser och föredrag om psykiska sjukdomar och funktionsnedsättning.

Vi förmedlar information och ger råd och stöd. För att förbättra situationen samverkar vi med vårdgivare och andra organisationer. IFS/CS driver verksamheten Steg för Steg, där personer med psykisk funktionsnedsättning, främst med psykosproblematik, erbjuds arbete, sysselsättning och studier.  IFS ger de anhöriga personligt stöd och möjlighet att träffa andra anhöriga med liknande problem. IFS har regelbundna anhörigträffar.

IFS förmedlar information om nya rön inom psykiatrin och socialpsykiatrin, t ex läkemedel, olika behandlingsformer, rehabilitering och stöd. IFS arbetar i nära samverkan med vårdgivare och har kontakt med region – och kommunpolitiker, för att förbättra situationen för psykosdrabbade och anhöriga.

VILKA ÄR MEDLEMMAR?

Medlemmarna utgörs av anhöriga, av personer som har psykossjukdomar, samt övriga intresserade.

IFS Centrala Stockholm

Telefon 076-943 16 54
E-post info@ifscs.se
Adress

St Eriksgatan 33, 113 39 Stockholm