Brukare/Själverfarna

IFS Centrala Stockholm driver verksamheten Steg för Steg som erbjuder sysselsättning, arbetsinriktad rehabilitering, arbete, studier och deltagande i olika sociala sammanhang för personer med schizofreni och liknande psykoser.  

Boken ”Steget ut” beskriver Steg för Stegs metod för arbete, baserad bland annat på ESL-pedagogiken (Ett självständigt liv). Där påvisas hur personer i målgruppen kan klara att arbeta om rätt förutsättningar ges. Ett syfte är att personerna ska arbeta självständigt och klara nya arbetsuppgifter.

Brukares/själverfarnas delaktighet är central. Deras synpunkter och erfarenheter tas till vara. Brukare/själverfarna deltar i utbildningar och handledningstillfällen och ger varandra stöd i det dagliga arbetet och den dagliga samvaron.

Steg för Steg är en viktig kunskapsbas för IFS/CS:s intressepolitiska arbete. Många brukare/själverfarna är medlemmar i föreningen. Styrelsens kompetens förstärks med brukarperspektiv genom att själverfarna ingår i styrelsen. Vissa intressepolitiska frågor bearbetas av själverfarna på Steg för Steg.

Brukarperspektivet innebär

  • Att IFS/CS får en fördjupad kunskap, utifrån ett brukarperspektiv, som underlag för sitt arbete.
  • Att på ett strukturerat sätt kontinuerligt lyfta fram brukares tankar och åsikter på IFS/CS verksamhet.
  • Att själverfarna medverkar som ett rådgivande organ till styrelsen.

 

Tillgänglighetsdokumentet

Själverfarna har tidigare diskuterat vad ”tillgänglighet” innebär för personer med psykisk funktionsnedsättning. Ett häfte med exempel på detta har tagits fram. Tillgänglighetsdokumentet kan du läsa här

Mer information

Väntar du på vård?

Här finns information till dig som står i kö, på väntelista eller på annat sätt väntar på att få utredning eller behandling.

Att tyda tecken

Att tyda tecken…en autentisk skildring med text hämtad från dagböcker, läkarjournaler m m.

Min återhämtningsplan

Ett studiematerial om din livssituation och hur du kan förbättra den. Studiematerialet är skapat av IFS/CS erfarenhetsgrupp.