Anhöriga

De flesta av IFS/CS (och Schizofreniförbundets) medlemmar utgörs av anhöriga till personer med schizofreni eller liknande psykoser.

Alla anhöriga drabbas

När en familjemedlem insjuknar i en psykossjukdom drabbas hela familjen – föräldrar, syskon, barn och makar. Anhöriga kommer plötsligt in i en ny livssituation som ofta innebär en stor kris.

När man har varit med om dramatiska händelser är det viktigt att få tala med andra som har liknande erfarenhet. Anhöriga behöver också vidga sina kunskaper om psykisk sjukdom. Dessa behov är grunden för föreningens och distriktets anhörigverksamhet. En studie inom Region Stockholms psykiatri visar att anhöriga till patienter med psykos i genomsnitt lägger ner tid motsvarande en halvtidstjänst på att ta hand om sina sjuka/funktionsnedsatta familjemedlemmar. Det kostar dem också i snitt ca 14 % av deras inkomster. Detta innebär orimliga påfrestningar på de anhöriga. Vi anhöriga upplever att samhällets vård- och stödinsatser inte är tillräckliga.

Träffar och verksamhet

Föreningen och IFS/Stockholmsdistriktet anordnar, ofta i samarbete:

  • Öppet hus-kvällar
  • Föreningsmöten
  • Psykologledda samtalsgrupper
  • Prospect utbildningskurser
  • ESL utbildningskurser
  • Föredrag
  • Fritidsaktiviteter

 Föreningen arbetar aktivt med råd och stöd till anhöriga.

Mer information om psykologledda samtalsgrupper hittar du här

Kontaktpersoner:

Ulla Elfving Ekström (ordförande i IFS/CS),
ordförande inom IFS Stockholmsdistriktet och
Lars-Erik Palm (vice ordförande i IFS/CS).
Tel:
076-255 15 58, info@ifscs.se