IFS/CS Styrelse

Här kommer en presentation av styrelsen.

Vill du kontakta oss maila info@ifscs.se 

Styrelsens medlemmar 2024

Ulla Elfving Ekström

Ordförande

Sedan många år är jag ordförande i IFS/CS. Jag är mamma och moster till personer med schizofreni. När min son fick diagnosen schizofreni sökte jag mig till IFS och har sedan dess på olika sätt varit aktiv inom IFS och Schizofreniförbundet i 30 år.

Jag är utbildad barnpedagog och har även arbetat med textil slöjd/konsthantverk. Med utgångspunkt från stickning startade jag 1998 verksamheten Steg för Steg och var de första åren dess verksamhetschef.

Nu är jag sedan länge pensionär men lägger mycket tid och kraft på ideellt intressepolitiskt arbete.

Lars-Erik Palm

Vice ordförande

Jag gick med i IFS 1999, efter att en nära anhörig hade blivit sjuk. Jag hoppades att vi anhöriga inom IFS skulle kunna stödja varandra, och kanske bidra till psykiatrins utveckling. Jag har en samhällsvetenskaplig utbildning, har arbetat i många år med internationella utvecklingsprojekt. Numera pensionär. Född 1943.

Janine Semius

Styrelseledamot / Sekreterare

Jag är sekreterare i styrelsen IFS/CS. Jag är anhörig till en person med schizofreni och kom i kontakt med föreningen IFS/CS på 1990 talet vilket gav mig trygghet och hopp. Föreningen hade och har kunskap och stöd om denna diagnosgrupp och arbetar för att det ska bli bättre stöd och hjälp för själverfarna och anhöriga. För några år sedan gick jag in aktivt i föreningen och har nu rollen som sekreterare.

Jag håller också i partner café för anhöriga som anordnas från Schizofreniförbundet. Jag vill bidra med att kunskapen ökar om psykisk ohälsa, att attityder förbättras och att delaktighet i samhällets olika instanser enskilda och familjer med psykossjukdom ska öka. Samt även att känslor av ensamhet, skuld, skam och stigma ska minska hos berörd grupp. Vanligtvis arbetar jag inom Region Stockholm med att öka delaktighet för unga patienter och deras anhöriga.

Kerstin Westerberg

Suppleant

Jag har i över 20 år haft anhöriggrupper i IFS/CS regi. Sedan två år tillbaks är jag ledamot i styrelsen. Jag är psykolog, och även anhörig,och har sedan 80-talet jobbat med anhöriga och drabbade inom kommun, landsting och privat. Mitt största intresse är att försöka bidra med erfarenheter, kunskap och stöd till anhöriga.

Siv Ericsson

Styrelseledamot

Jag är ledamot i styrelsen för IFS/CS. Har tidigare jobbat i olika funktioner inom psykiatri och socialpsykiatri större delen av mitt yrkesliv. Är leg psykolog till min utbildning. Numer pensionär, men vill gärna fortsätta medverka och bidra i den mån jag kan. Är f.n. med i IFS/CS:s arbetsutskott (AU), metodutvecklingsgrupp och fondgrupp. Deltar för föreningen i samverkansmöten som anordnas av Västermalms församling, samt hoppar in som timvikarie i Steg för Stegs verksamhet, när det behövs.

Lars Erdner

Styrelseledamot 

Mitten av 1990-talet kom jag i kontakt med verksamheten   vid IFS/CS och blev mycket intresserad av arbetet och den humanistiska och utvecklingsbefrämjande verksamhet som bedrevs där. Tilltron till att alla människor med egen erfarenhet av psykos har möjlighet att utvecklas var en röd tråd som genomsyrade verksamheten. Under många år har jag varit verksam som psykolog och psykoterapeut. Under tio år var jag chef för Sveriges första psykosmottagning. Mina erfarenheter av arbete med människor som har psykos sammanföll med IFS/CS synsätt på hur verksamheten kan bedrivas, och jag sökte mig därför dit. Min uppgift i IFS/CS är att vara styrelseledamot och kassör. Utöver dessa uppdrag arbetar jag med utvecklingsprojekt på Steg för Steg, vars syfte är att möjliggöra för den enskilde deltagaren att, med olika arbetsmetoder, kunna hantera de symtom och handikapp som ofta är ett större problem än själva psykossjukdomen.

Lars Larsson

Styrelseledamot/Kassör

Jag sökte mig till IFS för några år sedan när jag kände att jag behövde bli bättre på att ge min dotter stöd i hennes återhämtningsfas.  Jag fick då deltaga i en diskussionscirkel med andra anhöriga på IFS/CS vilket vidgade mina vyer och gav mig nya insikter i anhörigas och själverfarnas situation och förbättringspotentialen i vården. Därefter utbildade jag mig till Prospectstudiecirkelledare för anhöriga.Mitt intresse är främst att stötta anhörigas situation och själverfarna att komma ut i arbetslivet och/eller hitta en meningsfull sysselsättning. Sedan 2022 har jag suttit i styrelsen för IFS/CS. Har arbetat i näringslivet under hela min yrkestid.

 

Hannes Liedner

Suppleant

Jag heter Hannes Liedner och är suppleant. Jag är egenerfaren och har nyligen fått diagnosen bipolär typ 1. 2012 fick jag min första psykos och har haft 9 psykoser hittills.

Jag har gått en NECT kurs först som deltagare och sedan utbildats till NECT ledare, jag har även varit med och presenterat på ledarutbildning för NECT. NECT står för Narrative Enhancement Cognitive Therapy, och är en kurs där man berättar sin egen historia i grupp. Det gör man i samband med de olika delarna av kursen(däribland psykopedagogik och kognitiv beteende terapi). Syftet är att minska självstigmatisering. Annars så jobbar jag som vaktmästare inom Region Stockholm.