Hösten 2023 genomförde vi i IFS:s lokaler på Kungsholmen en studiecirkel med sju deltagande anhöriga föräldrar och två cirkelledare, alla med egna erfarenheter av barn med psykisk ohälsa, schizofreni/psykosproblematik i olika faser.

Vid sex träffar om 3-4 timmar gick vi igenom det strukturerade Prospectstudiematerialet, delade med oss av våra erfarenheter och diskuterade mycket om våra liknande situationer. Med fokus på oss själva som anhöriga och familjesituationerna, arbetade vi igenom ett antal frågeställningar om psykisk sjukdom, livshistorik, stresshantering, sorg- och förlusthantering.

Vi lärde och tränade oss på olika hanteringsfärdigheter, gjorde egna utvecklingsplaner för att därmed kunna stödja våra anhöriga bättre. En återträff som uppföljning på våra planer är planerad till våren 2024. Lasse Larsson, cirkelledare

Cirkeldeltagarnas utvärdering visade att deltagarna ansåg att:
  • cirkeln var bra och hjälpsam
  • man känner sig mindre ensam när man träffar andra i samma situation
  • det var bra med en intensiv cirkel och täta träffar, ansåg några
  • andra tyckte att det skulle behövts mer tid för fördjupning