I samarbete med Centrum för Psykiatriforskning inbjuder IFS Stockholmsdistriktet till en föreläsningskväll om aktuell forskning vid schizofreni och psykoser

 

Aktuella teman:

  • Hur påverkas kognition vid psykos?
  • Internetbehandling av sömnbesvär vid psykos.
  • Psykoterapi vid psykos.
  • Psykologisk behandling av negativa symtom

 

Föreläsare:

Maria Lee, leg. psykolog, doktorand
Susanna Jernelöv, leg. psykolog, docent
Cornelia Larsson, leg. psykolog, doktorand
Benjamin Rask, leg. psykolog, doktorand

Tid & Plats:

Tisdag 14 maj 2024 17.30 – 19.30

Centrum för Psykiatriforskning, Norra Stationsgatan 69, plan 6

Det kommer också finnas tillfälle att diskutera era tankar kring vilken forskning som framöver behövs för schizofreni och psykoser

 

 

Välkomna