Projekt för stöd till patienter på psykosmottagningar att komma i arbete eller studier

 

Projektet Integrering av IPS i psykosvården bedrivs sedan 2019 i Stockholm och har som målsättning att: ”Personer inom målgruppen ska få tillgång till individuellt stöd för att komma i arbete eller studier. Tanken är att så tidigt som möjligt föra arbete och studier på tal med patienter inskrivna på psykosmottagningar och erbjuda möjlighet till arbetslivsinriktad rehabilitering i form av IPS.” (IPS: Individual Placement and Support, är en metod för att stödja brukare att komma i arbete.)

Fler artiklar

Besök av författare Helena Westerberg

Besök av författare Helena Westerberg

Presentation av boken Vakengångare Söndagen 19 november 2023 hade IFS/CS, med Steg för Steg, besök av Helena Westerberg, själverfaren med schizofrenidiagnos, och samtidigt hjärnforskare. Helena är aktuell med sin bok ”Vakengångare”, som ger läsaren en inblick såväl i...

Prospect studiecirkel för ”vuxna barn” 2024

Prospect studiecirkel för ”vuxna barn” 2024

Med siktet framåt Inbjudan till studiecirkel för ”vuxna barn” till personer med schizofreni eller liknande psykoser. En ny del ”PROSPECT Vuxna Barn” har tagits fram och detta är en pilot-cirkel.     Studiecirkeln träffas runt olika teman såsom stress, sorg, skam...

Prospect Familj och Vänner 2023

Prospect Familj och Vänner 2023

Inbjudan Välkommen till studiecirkel för Familj och Vänner till personer med schizofreni eller liknande psykoser. Studiecirkeln träffas runt olika teman såsom vad har vi lärt oss av psykisk sjukdom, inse påfrestningar, sorg och förlust, slutsatser och framåtblick. Du...