Artiklar och Media

Rekommenderade böcker:                                   

”Barnen på Hidden Valley Road”, Robert Kolker. Boken skildrar en stor familj i Colorado Springs på 60-talet, där sex av sönerna diagnosticerades med schizofreni. Den eviga frågan om arv och miljö belyses.

 ”Kroppen håller räkningen”, Bessel van der Kolk. En viktig bok för alla som kämpar med sin psykiska ohälsa.

 ”Vakengångare”, Helena Westberg. En bok skriven av en själverfaren kvinna med bl. a. hjärnforskning som yrkeserfarenhet. Kan läsas både av personer med egna psykosupplevelser såväl som anhöriga och professionella.

Egen terapi har hjälpt Ulla genom de svåra stunderna

Egen terapi har hjälpt Ulla genom de svåra stunderna

(Ur Nka:s (Nationellt kompetenscentrum anhöriga) nyhetsbrev 2014 Nr 2.) – När min son insjuknade i schizofreni bestämde jag mig för att gå i egen terapi. Det hjälpte mig att hantera de svåra känslorna. Lika värdefullt var stödet från andra anhöriga. Det är befriande...

Egen terapi har hjälpt Ulla genom de svåra stunderna

Egen terapi har hjälpt Ulla genom de svåra stunderna

(Ur Nka:s (Nationellt kompetenscentrum anhöriga) nyhetsbrev 2014 Nr 2.) – När min son insjuknade i schizofreni bestämde jag mig för att gå i egen terapi. Det hjälpte mig att hantera de svåra känslorna. Lika värdefullt var stödet från andra anhöriga. Det är befriande...

Egen terapi har hjälpt Ulla genom de svåra stunderna

Egen terapi har hjälpt Ulla genom de svåra stunderna

(Ur Nka:s (Nationellt kompetenscentrum anhöriga) nyhetsbrev 2014 Nr 2.) – När min son insjuknade i schizofreni bestämde jag mig för att gå i egen terapi. Det hjälpte mig att hantera de svåra känslorna. Lika värdefullt var stödet från andra anhöriga. Det är befriande...