Psykologledda samtalsgrupper

 

Citat från anhöriga som varit med i psykologledd samtalsgrupp på IFS/CS:     

 

”Att få höra andras berättelser gör att man inte känner sig så ensam. Det är fler som går igenom samma saker. Att prata med andra som har samma erfarenhet och förstår, känns skönt.”

”Ingen dömer! Alla förstår vad man går igenom. Jag vet nu vilken hjälp man ska kunna kräva av sjukvården och hur stödet fungerar.”