Kafékväll för partner

Kafékväll för partner

VÄLKOMMEN TILL KAFÉKVÄLL FÖR PARTNER Onsdag 18 oktober 2023 kl.18.00-19.30 Är du make/maka/sambo/partner till en person medschizofreni och liknande psykoser? IFS Stockholmsdistriktet bjuder in till kafékväll för make/maka/sambo/partner till enperson med schizofreni...