Steg för Steg

VAD ÄR STEG FÖR STEG?

 

SFS ArialVAD ÄR STEG FÖR STEG? Steg för Steg startade som ett projekt med bidrag från Stockholm Stad och Allmänna Arvsfonden i slutet av 90-talet.

Läs mer


Idag sysselsätter verksamheten ett hundratal deltagare per vecka i arbete, sysselsättning, studier och fritidsaktiviteter.

Minimera

MålMÅLSÄTTNING! Steg för Steg är ett socialt företag som utvecklar och tillämpar metoder för arbete, arbetsträning, sysselsättning och studier för personer med psykisk funktionsnedsättning/ psykosproblematik.

Läs mer

Steg för Steg ska sprida kunskap om hur insatser för personer med egen erfarenhet av psykossjukdom ska utformas. Steg för Steg ska stödja och främja deltagarens egen önskan om meningsfull sysselsättning.Steg för Steg ska vara en källa till kunskap i IFS/CS intressepolitiska arbete genom att de anställda deltar i angelägna sammanhang. Information om viktiga frågor förs vidare från Steg för Steg till föreningen. På samma sätt tar Steg för Steg tillvara på kunskap som föreningen har om de livsvillkor som gäller för personer med psykosproblematik.

Minimera

IFS Centrala Stockholm