Föreningen

VAD ÄR IFS?

  • IFS är Intresseförbundet för schizofreni och liknande psykoser, Schizofreniförbundet, ett riksförbund med lokalföreningar över hela landet. IFS/CS är IFS lokalförening i centrala Stockholm.
    Schizofreniförbundets webbsida:
    http://www.schizofreniforbundet.se/

cropped-Icon.jpg

VAD VILL IFS? IFS/CS vill stödja, tillvarata rättigheter, öka förståelsen och främja samarbete i samhället för personer med egen erfarenhet av psykos och deras anhöriga.

Läs mer

Stödja personer med schizofreni och liknande psykoser, som är vår målgrupp, och deras anhöriga.

Tillvarata dessa gruppers samhälleliga rättigheter.

Öka förståelsen för människor som drabbats av psykossjukdomar.

Främja samarbetet mellan målgruppen, anhöriga, vårdansvariga, politiker och myndigheter.

Minimera

Fotgängare med ram

VAD GÖR IFS? IFS/CS ordnar studiecirklar, konferenser och föredrag om psykiska sjukdomar och funktionsnedsättning.

Läs mer

Vi förmedlar information och ger råd och stöd. För att förbättra situationen samverkar vi med vårdgivare och andra organisationer.IFS/CS driver också verksamheten Steg för Steg för personer med egen erfarenhet av psykos.

IFS/CS driver verksamheten Steg för Steg, där personer med psykisk funktionsnedsättning, främst med psykosproblematik, erbjuds arbete, sysselsättning och studier. IFS ordnar studiecirklar, konferenser och föredrag om psykiska sjukdomar samt sociala och juridiska problem kring dessa. IFS ger de anhöriga personligt stöd och möjlighet att träffa andra anhöriga med liknande problem. IFS har regelbundna anhörigträffar. Till träffarna inbjuds personal från  psykiatri, socialtjänst och andra  berörda myndigheter.

IFS förmedlar information om nya rön inom psykiatrin och socialpsykiatrin, t ex läkemedel, olika behandlingsformer, rehabilitering och stöd. IFS arbetar i nära samverkan med vårdgivare och har kontakt med landstings- och kommunpolitiker, för att förbättra situationen för psykosdrabbade och anhöriga.

Minimera

1 procent drabbas
VILKA ÄR MEDLEMMAR? Medlemmarna utgörs till 80% av anhöriga, till 10 % av personer som har psykossjukdomar och  10 % är övriga intresserade.
IFS Centrala Stockholm