Sysselsättning/Arbetsträning

Stöd Steg För Stegs sysselsättning och arbetsverksamhet
för personer med psykisk funktionsnedsättning!

Plusgiro: 193 98 91-6

IFS Centrala Stockholm