Föreningen

STYRELSEPROTOKOLL 2021. Läs dem här!
Protokoll 1 2021-01-11 för IFS Centrala Stockholm
Protokoll 2 2021-02-23
Protokoll 3 2021-03-17
Protokoll 4 2021-04-08
Protokoll 5 2021-05-20 (kommer inom kort)

STYRELSE 2021

ORDFÖRANDE: 
Ulla Elfving Ekström

 

VICE ORDFÖRANDE:
Lars-Erik Palm

 

KASSÖR:
Lars Erdner

SEKRETERARE:
Janine Semius

LEDAMÖTER:
Siv Ericsson
Arja Niskala
 
ERSÄTTARE:
Stefan Goldman
Gustav Rehnby
Kerstin Westerberg
Hannes Liedner
 
VALBEREDNING:  
Hedvig Svedlund
Kenneth Nykvist (sammankallande)
REVISORER: 
Joakim Lindberg
Crowe Osborne AB

Kenneth Nykvist
IFS Centrala Stockholm

REVISORSSUPPLEANTER:
Ingrid Palmberg, IFS Centrala Stockholm
Crowe Osborne AB

 
Kontakta styrelsen på e-postadress: info[at]ifscs.se
eller på telefon: 08-654 43 69

IFS Centrala Stockholm