Föreningen

STYRELSEPROTOKOLL  FÖR IFS CENTRALA STOCKHOLM 2021 och 2022.

2021

Protokoll 1 2021-01-11
Protokoll 2 2021-02-23
Protokoll från mars – december 2021

2022

Protokoll 1 2022-01-27
Protokoll 2 2022-02-24
Protokoll 3 2022-03-31
Protokoll 4 2022-04-28
Protokoll 5 2022-05-19
Protokoll 6 2022-08-25

STYRELSEN i IFSCS 2022

ORDFÖRANDE: 
Ulla Elfving Ekström

 

VICE ORDFÖRANDE:
Lars-Erik Palm

 

KASSÖR:
Lars Erdner

SEKRETERARE:
Janine Semius

LEDAMÖTER:
Siv Ericsson
 
ERSÄTTARE:
Janine Semius
Kerstin Westerberg
Hannes Liedner
 
VALBEREDNING:  
Ingrid Palmberg
Kenneth Nykvist (sammankallande)

REVISORER: 
Ingrid Palmberg

Joakim Lindberg, Crowe Osborne AB

REVISORSSUPPLEANTER:
Crowe Osborne AB

 
Kontakta styrelsen på e-postadress: info[at]ifscs.se
eller på telefon: 08-654 43 69

IFS Centrala Stockholm