Serafens psykiatriska mottagning City

Här finns en samrådsgrupp för patient- och anhöriginflytande, som behandlar frågor av både praktisk och principiell natur som berör kliniken. Gruppen består av personal, patienter och anhöriga.

Här ges tillfällen till ömsesidigt utbyte av information.

IFS/CS representanter är Ulla Elfving Ekström och Anna-Karin Sundström.

IFS Centrala Stockholm