Föreningen

Samarbetspartners:

Föreningen arbetar med stöd från Stockholm Stad.
Ekonomin kompletteras med bidrag från Socialstyrelsen
och olika fonder och stiftelser.

Studier bedrivs i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.
IFS Centrala Stockholm