Om oss

Vi är eldsjälar!

Tulpaner

Vi är alla eldsjälar som under erfaren ledning arbetar för att IFS Centrala Stockholm Steg för Steg
kontinuerligt ska tillvarata och sprida de kunskaper, intressen och behov som finns och uppstår hos en  människa eller i dennes omgivning, när hon/han insjuknar i schizofreni och liknande psykoser.  Föreningen och delverksamheterna arbetar med dessa frågor genom att engagera sig i individens möjligheter och därigenom ta på sig ett vidsträckt socialt samhällsansvar!

 

IFS Centrala Stockholm