Kommuner/stadsdelar

Föreningens huvudsakliga kontaktytor inom Stockholm stad är:

-Stadens socialförvaltning, som ansvarar för bl a övergripande frågor inom stadens socialpsykiatri, riktlinjer och utbildning av personal samt uppföljning.
-Stadsdelarnas socialpsykiatriska enheter på Norrmalm, Kungsholmen, Södermalm och Östermalm.

-Råden för funktionshinderfrågor. Stockholms stads formella samverkan med funktionshinderorganisationer sker i råden för funktionshinderfrågor (FH-råd). Rådens instruktioner är fastställda av stadens kommunfullmäktige 2004. Råden ska verka som rådgivande organ i frågor som har FH-aspekter och ta initiativ till förbättringar.

IFS Centrala Stockholm