Föreningen

INTRESSEPOLITIK

Politik
Politikergruppen:
IFS Centrala Stockholm har en intern ”politikergrupp” som arbetar med att påverka kommun och landsting; och

Läs mer

politiker inom vårt område. Målet är att få en förbättrad psykiatri och socialpsykiatri.

Minimera

 
PolitikerIntressepolitik: Föreningen tar aktiv del av vad som händer inom psykiatrin och socialpsykiatrin i vårt geografiska område som omfattar Kungsholmen, Norrmalm, Södermalm och Östermalm. Vi arbetar för att påverka så att landstingets och kommunens insatser för vår målgrupp utvecklas och bättre motsvarar de individuella behoven hos brukarna och deras närstående. Detta gör vi genom nedanstående grupper och forum:
BoendeBogruppen: I Bogruppen ingår Ulla Elfving Ekström, Lars Erdner, Elisabet Aguado, Hedvig Svedlund och Margareta Polland.
Kommuner Stockholm

Kommuner – Funktionshinderråd
Föreningens huvudsakliga kontaktytor inom Stockholm stad är:
-Stadens socialförvaltning, som ansvarar för bl a övergripande frågor inom stadens

Läs mer

socialpsykiatri, riktlinjer och utbildning av personal samt uppföljning.
-Stadsdelarnas socialpsykiatriska enheter på Norrmalm, Kungsholmen, Södermalm och Östermalm.
-Råden för funktionshinderfrågor. Stockholms stads formella samverkan med funktionshinderorganisationer sker i råden för funktionshinderfrågor (FH-råd). Rådens instruktioner är fastställda av stadens kommunfullmäktige 2004. Råden ska verka som rådgivande organ i frågor som har FH-aspekter och ta initiativ till förbättringar. IFS/CS representanter i råden är:

Kungsholmen: Hedvig Svedlund
Östermalm: Elisabeth Aguado
Socialnämnden: Ulla Elfving Ekström
FH-rådens protokoll finns tillgängliga på webbplatsen www.stockholm.se under Insyn

Minimera

Stadsdelar StockholmStadsdelar – Funktionshinderråd
Föreningens huvudsakliga kontaktytor inom Stockholm stad är:
-Stadens socialförvaltning, som ansvarar för bl a övergripande frågor inom stadens

Läs mer

socialpsykiatri, riktlinjer och utbildning av personal samt uppföljning.
-Stadsdelarnas socialpsykiatriska enheter på Norrmalm, Kungsholmen, Södermalm och Östermalm.
-Råden för funktionshinderfrågor. Stockholms stads formella samverkan med funktionshinderorganisationer sker i råden för funktionshinderfrågor (FH-råd). Rådens instruktioner är fastställda av stadens kommunfullmäktige 2004. Råden ska verka som rådgivande organ i frågor som har FH-aspekter och ta initiativ till förbättringar. IFS/CS representanter i råden är:
Kungsholmen: Hedvig Svedlund
Östermalm: Elisabeth Aguado
Socialnämnden: Ulla Elfving Ekström
FH-rådens protokoll finns tillgängliga på webbplatsen www.stockholm.se under Insyn

Minimera

SLLLandstinget:

Brukarråd Norra Stockholms psykiatri
Brukarråd Psykiatri Södra Stockholm
Psykiatrisk specialistmottagning Södermalm
Serafens psykiatriska mottagning City

Projekt- och styrgrupp 2Projekt- och styrgrupper:
Styrgrupper för PO
Styrgrupper för Alfa och IPS
FunktionshinderFunktionshinderfrågor:
Info kommer senare!
AArtiklar och Skrivelserrtiklar och skrivelser: (Ur Nka:s (Nationellt kompetenscentrum anhöriga) nyhetsbrev 2014 Nr 2.) Egen terapi har hjälpt Ulla genom de svåra stunderna: – När min son insjuknade i schizofreni bestämde jag mig för att

Läs mer

gå i egen terapi. Det hjälpte mig att hantera de svåra känslorna. Lika värdefullt var stödet från andra anhöriga. Det är befriande när man inser att man inte är ensam.Det säger Ulla Elfving Ekström från Stockholm. Hennes son insjuknade i schizofreni när han var i 20-årsåldern och har varit sjuk i över 25 år.– Min son drabbades av en svår form av sjukdomen. Idag bor han i en gruppbostad i centrala Stockholm, berättar Ulla Elfving Ekström.

Valde gå i egen terapi

Samma dag som Ulla Elfving Ekströms son insjuknade bestämde hon sig för att gå i egen terapi för att få hjälp att hantera alla svåra känslor.

– För mig var det självklart att söka stöd för egen del, men jag har förstått att det kanske inte var så vanligt på den tiden. Idag diskuteras anhörigas situation och behov av stöd på ett helt annat sätt, säger hon.

Ulla Elfving Ekström är glad för att hon valde att gå i terapi, något som hon fortsatt med till och från. Den återkommande terapin har skyddat henne från att fastna i grubblerier, menar hon.

– När ens vuxna barn insjuknar i en svår och långvarig sjukdom vänds hela tillvaron upp och ner. Min son, som är mitt enda barn, var på väg ut i vuxenlivet, men han kom aldrig iväg. Hela mitt liv därefter har präglats av hans sjukdom, berättar Ulla Elfving Ekström.

Kunskap minskar oron

För att inte – som hon utrycker det – kväva sin son med sin omsorg och välvilja, valde Ulla Elfving Ekström att engagera sig i Schizofreniförbundet både på lokal och nationell nivå. Idag är hon pensionär men fortfarande aktiv i Schizofreniförbundets förbundsstyrelse där hon är andre vice ordförande.

– Jag har i många år jobbat för att förbättra stödet och hjälpen till personer med schizofreni, något som ytterst också kommer min egen son till del, förklarar hon.

Att arbeta med dessa frågor har ökat Ulla Elfving Ekströms kunskaper om sjukdomen och dess behandling, vilket mildrat hennes oro och stress. Även kontakterna med andra anhöriga i Schizofreniförbundet har betytt mycket, förklarar hon.

– Det är till stor hjälp att få träffa andra anhöriga med liknande erfarenheter. Att förstå att man inte är ensam om sin situation och sorg är befriande, säger hon.

Återkommande stöd viktigt

Ulla Elfving Ekström uppmanar därför andra anhöriga att söka stöd för egen del, till exempel via kommunernas anhörigkonsulenter eller olika intresseföreningar. Att tala med en psykolog är också något som hon rekommenderar.

– I det första akuta skedet är behovet av samtal och stöd väldigt stort. Det behövs också ett återkommande stöd eftersom problemet är långsiktigt. Det kan ta många år innan man accepterar detta, säger hon.
Ur Nka:s (Nationellt kompetenscentrum anhöriga) nyhetsbrev 2014 Nr 2.

Minimera

IFS Centrala Stockholm