Föreningen

HISTORIK

StartFöreningen IFS/CS ”starten”…En gång i tiden när delar av Beckomberga stängdes

Läs mer

och slutenvården flyttade till Norrtulls och Sabbatsbergs sjukhus höll landstinget utbildning för en grupp anhöriga från Norrmalm. Deltagarna i utbildningen bestämde sig för att bilda en förening och La Nordendahl blev vald till ordförande. La kunde föreningsliv genom sitt arbete och organiserade det hela. Även styrelseledamöter valdes och sekreterare och kassör utsågs. En fungerande förening föddes. Senare startades en grupp på Kungsholmen som ganska snart slogs ihop med Norrmalmsgruppen. Ove Olsson som var ordförande för Riks-IFS var inspirationskälla och bidrog med sina kunskaper.

Minimera

OrdforandeklubbaFöreningen IFS/CS ordföranden. Den första ordföranden var

Läs mer

La Nordendal som i sitt arbete hade tillgång till lämplig lokal som hon lånade till möten. Hon visste hur man skriver stadgar och protokoll. Det blev en förening som vilade på en stadig strukturell grund. Under hennes ledning arrangerades intressanta förenings- och informationskvällar. Anhöriga längtade efter förståelse och att förstå. Efterfrågan var stor. La Nordendahl lämnade över ordförandeskapet till Gun-Britt Granberg som vidareutvecklade verksamheten. Om vi var flera så kunde vi göra mer; vi syns, vi hörs, vi finns. En egen föreningslokal hyrdes på St. Eriksgatan 17. Vi inbjöd kommun och landsting till en studiedag för att inspirera dem till alternativ i arbetet. Vården inbjöd alla patient- och anörigföreningar att delta i en utvärdering om vad patienterna tyckte. Det skulle bygga på intervjuer med patienter. Vi var väldigt aktiva i det arbetet, genomförde många intervjuer och kunde på så sätt få en uppfattning om hur patienterna uppfattade vården. Efter två år på posten som ordförande lämnade Gun-Britt över till Ulla Elfving Ekström. Hon blev vår tredje ordförande. och fyllde föreningen med olika aktiviteter.

Minimera

Idéer växerVerksamheten Steg för Steg föddes…Ulla la ner ett mycket aktivt arbete och utvecklingen satte igång.

Läs mer

På Östermalm fanns en IFS-grupp som efter några år gick de ihop med IFS/CS. Senare gjorde IFS-gruppen på Södermalm likadant. Föreningen växte och utvecklades på många sätt. Idag omfattar alltså IFS/CS hela innerstan och ordförande är Ulla Elfving Ekström.

Minimera

Minne1En studiedag som vi inte glömmer. Föreningen hade länge haft en önskan att vården skulle ta till sig de erfarenheter

Läs mer

som landstinget i Falun gjort så stora framgångar med. Det var svårt att få gehör för idéerna så föreningen bestämde sig för en ny strategi. Styrelsen anordnade en studiedag och inbjöd personal av alla kategorier. Stora konferenslokalen på St. Göran bokades och den aktiva personalgruppen i Falun bjöds in. Det blev en framgångsrik dag med stor anslutning. Gun-Britt, vår dåvarande ordförande uppmanade läkarna att besvara vår fråga – varför kan inte vi ha det som i Falun? Den läkare som svarade gjorde ett tamt försök att förklara. Vi hade sått ett frö. Kanske skulle det växa! /Rigmor

Minimera

IFS Centrala Stockholm