Steg för Steg

HISTORIA

Idéer växer

Idén om att starta en verksamhet för personer med egen erfarenhet av schizofreni/psykos väcktes redan 1989 i föreningen.

Läs mer

Ulla Elfving Ekström och Rigmor Marklund som då var medlemmar i föreningsstyrelsen, såg att det fanns ett behov av en specialinriktad verksamhet med sysselsättning för personer med psykosproblematik, speciellt schizofreni. Man ville börja med några studiecirklar.

Minimera

SFS ArialI föreningsstyrelsen diskuterades vilka behov deltagarna i en sysselsättning har.

Läs mer

Man fann att det behövdes ett ställe för personer med psykosproblematik där grupperna var små och arbetstempot långsamt. Det skulle råda ett vilsamt lugn i verksamheten. Studiecirklarna skulle inte bara ge deltagarna ny kunskap utan även möjlighet att återta kunskap som gått förlorad på grund av psykossjukdomen. Man vill döpa den planerade verksamheten till Steg för Steg för att skildra att man skyndar långsamt och tar ett steg i taget.

Minimera

Allmänna Arvsfonden
I september 1998 fick IFS/CS projektbidrag från Allmänna Arvsfonden för att starta ”Steg för Steg – arbetsrehabilitering för psykiskt funktionsnedsatta”.

Läs mer

Ett hektiskt arbete följde som påminde mycket om att starta ett företag: lokal söktes, kompletterande bidragsansökningar gjordes, administration skulle byggas upp, revisorer, och studiecirkelledare anlitas. Personal skulle anställas.
1999 fick IFS/CS verksamhetsbidraget för Steg för Steg från ARUF- Arbetsmarknad och Utbildningsförvaltningen. Steg för Steg hade verksamhetsåret 1999, 700 000 kronor att röra sig med.

Minimera

SFS ArialUnder 1999 som var det första verksamhetsåret blev Ulla Elfving Ekström anställd som verksamhetsledare.

Läs mer


Föreningen hyrde en lokal för Steg för Stegs verksamhet på Inedalsgatan på Kungsholmen. Steg för Steg höll nu enskild undervisning i data, stickcirklar två dagar i veckan och studieförberedande utbildning i kärnämnen i Medborgarhuset i Hägerstensåsen. En musikgrupp i Kungsholmens gymnasium och en annan grupp startade Hundstallet.   En gymnasieutbildning initierades tillsammans med Lidingö Folkhögskola City. Verksamheten hade också praktikplatser med enklare arbete för personer med psykosproblematik. Ulla lade ner mycket tid på praktikplatsförmedling för deltagare på Steg för Steg men det var svårt att få fart på det.

Minimera

Stickat

De första deltagarna kom via landstingets personliga ombud som hade fått information om Steg för Steg.

Läs mer


Ulla hade kunskaper inom konst och hantverk och Rigmor inom data. Det passade att börja med en stickcirkel och en datacirkel där Ulla och Rigmor blev cirkelledare.

Minimera

Data1
Föreningen ordnade bland annat öppna hus. Kontakter togs med Studieförbundet Vuxenskolan, psykiatrimottagningar i Stockholm och socialförvaltningarna i staden.

Läs mer

Sakta men säkert växte antalet deltagare och även antalet studiecirklar. Arbetsverksamheten Kontor & Distribution startades. Där utfördes kontors- och distributionsuppdrag åt kunder.

Minimera

Värmande grytor 4

I början” lagade man efter läge” som Ulla säger.

Läs mer

Man levde på bidragen och de var ofta kortsiktiga, på ett eller några år.

Minimera

Tiden går
Rigmor gick i pension för några år sedan.  Ulla Elfving Ekström slutade som

Läs mer

verksamhetschef för Steg för Steg 2010 och är kvar som ordförande i föreningen IFS Centrala Stockholm. Det är fortfarande föreningen som driver verksamheten Steg för Steg.

Minimera

 

 

 

IFS Centrala Stockholm