Grupper och utbildningar

Föreningen anordnar:

-Öppet  hus – kvällar
-Föreningsmöten

Övrig verksamhet ordnas av föreningen i samverkan med IFS Stockholmsdistriktet:

-Studiecirklar för anhöriga
-Psykologledda samtalsgrupper
-Prospect utbildningskurser
-ESL utbildningskurser
-Föredrag
-Fritidsaktiviteter

Kontaktpersoner: Ulla Elfving Ekström (ordförande i IFS/CS), studieansvarig inom IFS Stockholmsdistriktet och Lars-Erik Palm (vice ordförande i IFS/CS)
Tel: 08-654 43 69
info@ifscs.se

IFS Centrala Stockholm