Funktionshinderråd

IFS/CS representanter i råden är:

Kungsholmen: Hedvig Svedlund

Östermalm: Elisabeth Aguado

Socialnämnden: Ulla Elfving Ekström

FH-rådens protokoll finns tillgängliga på webbplatsen www.stockholm.se under Insyn

IFS Centrala Stockholm