E-hälsa på Steg för Steg

Steg för Stegs deltagande i Famnas projekt E-hälsa (ett projekt finansierat av Europeiska socialfonden) som påbörjades 2016 har resulterat i kunskapsinventering för medarbetare på Steg för Steg. Utbildningsinsatser i digitala program och teknik har genomförts och kommer fortsätta under 2019. Förbättringsgrupp bestående av medarbetare har tillsatts. Steg för Steg arbetar aktivt med de horisontella principerna för att undersöka och förbättra information och kommunikation, den pedagogiska lärmiljön och den fysiska miljön. Syftet är att se allas förmågor och möjligheter och undanröja de hinder som finns genom användandet av hjälpmedel för full delaktighet utifrån den enskildes förmåga.

IFS Centrala Stockholm