Dataskyddsförordningen GDPR

GDPR?

Inom föreningsrörelsen behandlar vi en stor mängd personuppgifter. De används bland annat till att hålla ordning i medlemsregister, inbjudningar till träffar och möten, arrangera utbildning och sysselsättning.

Det finns särskilda regler för hur personuppgifter ska hanteras på ett tryggt och säkert sätt.

Den 25 maj 2018 kommer personuppgiftslagen ersättas av den nya dataskydds-förordningen (GDPR), vilket gör att kraven förändras något.
Med anledning av dessa förändringar har vi kompletterat medlemsvillkoren med en integritetspolicy.
Den beskriver mer utförligt hur och varför vi sparar dina personuppgifter samt vilka rättigheter du har.
Vill du läsa mer om integritetspolicyn så hittar du den här: Integritetspolicy

Mvh, IFS Centrala Stockholm

Integritetspolicy IFS/CS

Formulär för begäran av registerutdrag

IFS Centrala Stockholm