Brukarråd Södra

Brukarrådet är ett rådgivande organ inom upptagningsområdet och verksamheten Psykiatri Södra Stockholm (PSS).

Ca en gång i månaden möter föreningsrepresentanterna PSS klinikledning och brukarinflytandesamordnare (Bisam).
Bisam är förbindelselänk mellan PSS och brukarrådet, och fungerar också som mötesordförande.

IFS/CS representant är Lars-Erik Palm.

 

IFS Centrala Stockholm