Brukarråd Norra

Patient- och närståenderådet vid Norra Stockholms psykiatri (NSP) startade 2004. Rådet är fristående från kliniken, men har regelbunden kontakt med klinikledningen. Rådet arbetar för att verksamheten vid NSP ska tillgodose patienters och närståendes behov och önskemål i vården.

Målet är att alla ska vara delaktiga i sin vård och kunna påverka den. Rådet arbetar för ökat patientinflytande, uppföljning och förbättring av verksamheten och opinionsbildning.

IFS/CS representant är Lars Erdner.

IFS Centrala Stockholm