Föreningen

BRUKARE

BrukareIFS Centrala Stockholm driver verksamheten Steg för Steg som erbjuder arbete, sysselsättning, studier och fritidsaktiviteter för personer med psykisk funktionsnedsättning. Erfarenhetsgruppen är en referensgrupp till IFS Centrala Stockholm. Mer info här.

Väntar du på vård? Här finns information till dig som står i kö! Se här!

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Att tyda tecken…en autentisk skildring med text hämtad från dagböcker, läkarjournaler m m.
Läs den här!

 

Min återhämtningsplan. Ett studiematerial avsett för studiecirkel, men går också bra att studera individuellt. Den handlar om din livssituation och hur du kan förbättra den…!
Läs eller ladda ner den här!

IFS Centrala Stockholm