Steg för Steg

ATT ARBETA PÅ STEG FÖR STEG

IMG_0547
Steg för Steg är ett socialt företag som anordnar och tar fram metoder för arbete, arbetsträning, sysselsättning och studier för personer med psykisk funktionsnedsättning/ psykosproblematik. Steg för Steg erbjuder olika  

Läs mer

arbetsuppgifter och former för arbete.  Många deltagare på Steg för Steg har biståndsbedömd sysselsättning i arbete eller studier. Andra genomgår rehabilitering till arbete. Några är volontärer eller anställda.

Minimera

SFS-Arial.jpg
De flesta av de anställda är antingen personer med egen erfarenhet av psykisk funktionsnedsättning/psykosproblematik eller anhöriga. Alla anställda arbetar

Läs mer

mellan 50 och 100 procent av heltid. Det finns många arbetsuppgifter som ska utföras i Steg för Stegs dagliga verksamhet. Man kan arbeta med ekonomi-uppdrag för Steg för Stegs kunder, övergripande administration, vaktmästeri, kontorsservice, reception, kökssysslor i Pausköket, handarbete i Ateljé Sticket och allmänna göromål. 

Minimera

Humia

Några av de anställda fungerar som stödpersoner och har utbildning i ESL-pedagogik som är den metod som gör det lättare att lösa dedagliga uppgifterna.

Läs mer

Stödpersonerna ser till att oordning, snabba puckar och brådskande uppdrag som skapar stress inte förekommer. Det är också deras uppgift att anpassa arbetet på andra sätt. Det kan handla om individuella anpassningar av arbetstider, manualer, checklistor och kompetensutveckling men också om planering och prioritering av arbetet. Se också Humia-rapporten!

Minimera

IFS Centrala Stockholm