Alfa och IPS

Alfa förmedlar sysselsättning och informerar om studier, praktik och arbete för personer med psykisk funktionsnedsättning.

IPS…

 

IFS Centrala Stockholm