Styrelseprotokoll 2019-03-19 för IFS Centrala Stockholm