Styrelseprotokoll 2019-02-19 för IFS Centrala stockholm