Styrelseprotokoll 2019-01-24 för IFS Centrala Stockholm