Styrelseprotokoll 2018-12-06 för IFS Centrala Stockholm