Styrelseprotokoll 2018-04-26 för IFS Centrala Stockholm