Styrelseprotokoll 2018-03-14 för IFS Centrala Stockholm