Styrelseprotokoll 2018-02-15 för IFS Centrala Stockholm