Styrelseprotokoll 2018-01-08 för IFS Centrala Stockholm