Styrelseprotokoll 2018-09-19 för IFS Centrala Stockholm