Styrelseprotokoll 2018-08-22 för IFS Centrala Stockholm