Föreningen

STYRELSEPROTOKOLL 2018. Läs dem här!

Protokoll 1 2018-01-08

Protokoll 2 2018-02-15

Protokoll 3 2018-03-14

Protokoll 4 2018-04-26

Minnesanteckningar styrelsens planeringsdag 20180530

Protokoll 5 2018-08-22 för IFS Centrala Stockholm

Protokoll 6 2018-09-19 för IFS Centrala Stockholm

STYRELSE M FL

ORDFÖRANDE: 
Ulla Elfving Ekström
VICE ORDFÖRANDE:
Lars-Erik Palm
KASSÖR:
VAKANT
LEDAMÖTER:
Lars Erdner
Siv Ericsson
Arja Niskala
SUPPLEANT: 
Kerstin Hallman
ADJUNGERAD:
Gustav Rehnby
VALBEREDNING:  
Agneta Hellne (sammankallande)
Hedvig Svedlund
Kenneth Nykvist
REVISORER: 
Staffan Svedin
HQV Stockholm ABKenneth Nykvist
IFS Centrala StockholmREVISORSSUPPLEANTER:
Ingrid Palmberg, IFS Centrala Stockholm
Hedvig Svedlund, IFS Centrala Stockholm
Kontakta styrelsen på e-postadress: info[at]ifscs.se
eller på telefon: 08-654 43 69
IFS Centrala Stockholm