Föreningen

STYRELSE M FL

ORDFÖRANDE: 
Ulla Elfving Ekström
VICE ORDFÖRANDE:
Lars-Erik Palm
KASSÖR:
VAKANT
LEDAMÖTER:
Lars Erdner
Siv Ericsson
Ulf Rödin
SUPPLEANT: 
Elisabet Aguado
Arja Niskala
Margareta Polland
VALBEREDNING:  
Agneta Hellne (sammankallande)
Hedvig Svedlund
Kenneth Nykvist
REVISORER: 
Staffan Svedin
Hummelkläppen i Stockholm AB
Kenneth Nykvist
IFS Centrala StockholmREVISORSSUPPLEANTER:
Ewa Ekström
Hedvig Svedlund
Kontakta styrelsen på e-postadress: info[at]ifscs.se
eller på telefon: 08-654 43 69

 

IFS Centrala Stockholm