Föreningen

STYRELSEPROTOKOLL 2018. Läs dem här!
Protokoll 1 2018-01-08

Protokoll 2 2018-02-15

Protokoll 3 2018-03-14

Protokoll 4 2018-04-26

Minnesanteckningar styrelsens planeringsdag 20180530

Protokoll 5 2018-08-22 för IFS Centrala Stockholm

Protokoll 6 2018-09-19 för IFS Centrala Stockholm

Protokoll 7 2018-10-31 för IFS Centrala Stockholm

Protokoll 8 2018-12-06 för IFS Centrala Stockholm

STYRELSEPROTOKOLL 2019. Läs dem här!
Protokoll 1 2019-01-24 för IFS Centrala Stockholm

Protokoll 2 2019-02-19 för IFS Centrala Stockholm

Protokoll 3 2019-03-19 för IFS Centrala Stockholm

Protokoll 4 2019-05-24 för IFS Centrala Stockholm

Protokoll 5 2019-08-21 för IFS Centrala Stockholm

Protokoll 6 2019-09-23 för IFS Centrala Stockholm

Protokoll 7 2019-10-25 för IFS Centrala Stockholm

STYRELSEPROTOKOLL  2020. Läs dem här!
Protokoll 1 2020-01-09 för IFS Centrala Stockholm

STYRELSE M FL

ORDFÖRANDE: 
Ulla Elfving Ekström
VICE ORDFÖRANDE:
Lars-Erik Palm
KASSÖR:
VAKANT
LEDAMÖTER:
Lars Erdner
Siv Ericsson
Arja Niskala
ERSÄTTARE:
Stefan Goldman
ERSÄTTARE:
Gustav Rehnby
ERSÄTTARE:
Kerstin Westerberg
VALBEREDNING:  
Hedvig Svedlund
Kenneth Nykvist (sammankallande)
REVISORER: 
Joakim Lindberg
Crowe Osborne AB

Kenneth Nykvist
IFS Centrala Stockholm

REVISORSSUPPLEANTER:
Ingrid Palmberg, IFS Centrala Stockholm
Hedvig Svedlund, IFS Centrala Stockholm

Kontakta styrelsen på e-postadress:
info[at]ifscs.se eller på telefon: 08-654 43 69
IFS Centrala Stockholm