Föreningen

SAMARBETSPARTNERS

Föreningen arbetar med stöd från Stockholm Stad.
Ekonomin kompletteras med bidrag från Socialstyrelsen
och olika fonder och stiftelser.
SV

 

 

Studier bedrivs i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.