Föreningen

 

SAMARBETSPARTNERS

Föreningen arbetar med stöd från Stockholm Stad.
Ekonomin kompletteras med bidrag från Socialstyrelsen
och olika fonder och stiftelser.

 

Studier bedrivs i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.

IFS Centrala Stockholm