Föreningen

BRUKARE

BrukareIFS Centrala Stockholm driver verksamheten Steg för Steg som erbjuder arbete, sysselsättning, studier och fritidsaktiviteter för personer med psykisk funktionsnedsättning. Erfarenhetsgruppen är en referensgrupp till IFS Centrala Stockholm. Mer info här.
IFS Centrala Stockholm